ถังลม ถังพักลม ถังเก็บลม

 

AIR TANK ถังพักลม คือ ถังที่ช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปั๊มลมโดยการ กักเก็บลมที่อัดจากเครื่องปั๊มลมแล้วมาพักไว้แล้วปล่อยจ่ายไปใช้งานด้วยความดันตามท่ออย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้เครื่องปั๊มลมนั้นไม่จำเป็นต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาและอีกทั้งยังช่วยระบายไอร้อนที่เกิดจากการอัดอากาศอีกด้วย กักเก็บลมอัดที่เครื่องปั๊มลมผลิตออกมา ช่วยให้เครื่องปั๊มลมมีเวลาหยุดพักเครื่องในเวลาสั้นๆได้ รักษาปริมาณลมอัดให้เพียงพอต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จ่ายลมอัดออกไปใช้งานด้วยความดันคงที่สม่ำเสมอตลอดเวลา ช่วยระบายความร้อนของลมอัด เพราะถังมีพื้นที่ระบายความร้อนอยู่รอบตัว สามารถแยกไอน้ำที่ติดปนมากับลมอัดได้บางส่วน 

ถังพักลมโดยทั่วไปมีอยู่ 2 แบบ

คือแบบนอน และแบบตั้ง โดยทั่วไปถังพักลมแบบนอนนั้นจะใช้กับเครื่องอัดลมขนาดเล็ก และแบบตั้งจะใช้กับแบบแรงดันมากๆ วิธีเลือกขนาดของถังพักลมอัด มีวิธีเลือกอย่างง่ายๆตามนี้ คือ ขนาดของถังพักลมอัดจะมีขนาดความจุประมาณ 8 เท่าของอัตราลมอัดที่เครื่องปั๊มลมผลิตได้ใน 1 วินาที และเผื่อขนาดไว้อีก 30 % ไว้สำหรับขยายการผลิตในอนาคต

 
Visitors: 7,328