เครื่องทำลมแห้ง

 
 
เครื่องทำลมแห้ง  ( AIR DRYER ) คือเครื่องที่ใช้ทำงานควบคู่ไปกับ เครื่องปั๊มลม มีหน้าที่หลักในการลดปริมาณน้ำและความชื้นที่ปนมาในระบบลม เพื่อให้ได้ลมที่สะอาดปราศจากความชื้น หลักการทำงานโดยปกติลมที่ถูกผลิตจากเครื่องปั๊มลมนั้นจะมีน้ำและความชื้นปะปนมาด้วย เมื่อต้องการนำลมไปใช้งาน เครื่องจักรทั่วไปจะไม่ต้องการน้ำ ละอองน้ำ หรือ ความชื้นปะปนมากกับลม โดยปกติ (Air Filter) จะไม่สามารถกรองน้ำและความชื้นออกได้ เครื่องทำลมแห้งจึงเป็นตัวที่จะช่วยนำน้ำหรือความชื้นให้เกิดการควบแน่นด้วยน้ำยาทำความเย็นหรือเม็ดสารดูดความชื้น แล้วระบายน้ำออกมา ทำให้ได้ลมที่มีความแห้งและบริสุทธิ์
 
เครื่องทำลมแห้ง มี 2 ประเภท คือ
 
1.Refrigerated Air Dryer (เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น) ทำงานโดยลมที่เข้ามาจะถูกแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับน้ำยาทำความเย็น ซึ่งจะทำให้ความชื้นที่อยู่ในลมกลั่นตัวออกเป็นหยดน้ำ และถูกระบายทิ้ง 
 
2.Desiccant Air Dryer (เครื่องทำลมแห้งแบบใช้เม็ดสารดูดความชื้น) ทำงานโดยลมที่ได้จากเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม จะไหลมาตามทางเข้าและวิ่งผ่านเม็ดสารดูดความชื้น ลมแห้งที่ได้บางส่วนจะถูกส่งออกไปสู่กระบวนการผลิต และบางส่วนจะถูกส่งผ่านไปยังเม็ดสารดูดความชื้นที่อิ่มตัวแล้วเพื่อฟื้นฟูสภาพ (Regenerated) โดยการใช้ลมแห้งที่มีค่า  pressure dew point ติดลบในการไล่ความชื้นออกจากเม็ดสารดูดความชื้น
 
 
 
 
Visitors: 7,328