น้ำมันหล่อลื่นปั๊มลม

 
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ น้ำมัน สำหรับ เครื่องปั๊มลม แแบรนด์ Shell , Shell Corena , เซลล์ คอรีน่า , น้ำมันสกรู, น้ำมันปั๊มลม มีเกรดกึ่งสังเคราะห์ และ กึ่งสังเคราะห์ สามารถแยกตัวออกจากน้ำได้ดี และน้ำมันปั๊มลม ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องปั๊มลม ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาการกัดกร่อนของเครื่องปั๊มลมได้ และ สามารถต้านทานการเกิดคราบเขม่าแม้ในการที่ใช้งานเครื่องปั๊มลมหนัก อายุการใช้งาน มีตั้งแต่ 2,000 – 12,000 ชั่วโมง
 
สามารถใช้กับปั๊มลมได้หลายรุ่น หลายแบรนด์ เช่น AtlasCopco , Ingersullrand , Kobelco, Hitachi, Airman, Mitsuiseiki, Rotocomp, August, Comptech, Sullair เป็นต้น
 
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ น้ำมัน น้ำมันปั๊มลม Shellcorena น้ำมันสกรู เซลล์คอรีน่า Atlas 
 
 


Visitors: 5,178